Leerlingen gaan beter presteren als ze zich veilig en geborgen voelen. Een veili…

[ad_1]
Leerlingen gaan beter presteren als ze zich veilig en geborgen voelen. Een veilig schoolklimaat is daarom erg belangrijk. Het welbevinden van onze leerlingen en de sfeer in de klas zijn kernpunten bij Kindcentrum Koningin Juliana. De leerkrachten van onze school zijn nagenoeg allemaal opgeleid tot Kanjertrainer.

Het doel van de Kanjertraining komt erop neer dat je op een goede manier met jezelf leert omgaan en met een ander. Met de training bereiken we dat er positieve omgangsvormen zijn en dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Het programma wordt in alle groepen gevolgd, zodat er een doorgaande lijn door de hele school is. #verantwoordelijkheid


[ad_2]