Kinderdagopvang

Wij gaan na de zomer naast basisonderwijs en BSO ook kinderdagopvang aanbieden. Benieuwd? Loop even binnen voor meer informatie!

Uw kind alvast aanmelden kan ook: Schrijf uw kind in

Ineke Hendriksen-Dijkstra
Mail: directie.bg@pcogv.nl
Telefoon: 0342-471519

Kindcentrum Van den Bergh biedt kinderen van 0 tot 4 jaar een vertrouwde, veilige en stimulerende plek waar ze kunnen ontmoeten, ontdekken en zich ontwikkelen op weg naar hun volwassenheid. Ouders of opvoeders zien we in de ontwikkeling van hun kinderen als gelijkwaardige gesprekspartners. In een open dialoog vragen wij van hen betrokkenheid, actieve participatie en medezeggenschap. De pedagogische uitgangspunten van onze opvang zijn hetzelfde als die van het onderwijs.

In onze kinderdagopvang ligt het accent op het kind, aandacht, rust en ruimte. Het belang van het kind staat voor ons centraal. Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen behoefte. Daar proberen we goed naar te luisteren. Er is ruimte voor ontdekken, ontspanning, beweging en plezier. Een eigen kinderdagopvang heeft veel voordelen:

  • De kinderdagopvang sluit aan bij de visie van de school
  • De kinderdagopvang kan gebruik maken van alle faciliteiten in en om het schoolgebouw
  • De pedagogisch medewerkers en groepsleerkrachten van het kindcentrum vormen één team
  • De overdracht van opvang naar onderwijs verloopt goed en soepel.
  • Broertjes en zusjes worden op 1 plek ondergebracht.

Hoe een kind zich ‘gemiddeld’ ontwikkeld en hoe wij daar met onze opvang op aansluiten is terug te vinden in onze ontwikkellijn.

Op onze algemene pagina over kinderdagopvang vindt u een overzicht van onze dagopvang en BSO tarieven.